My School

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

My school το ηλεκτρονικό φακέλωμα των παιδιών μας των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας έθεσε σε εφαρμογή από τις 14/11/13 στο όνομα τάχα της «τάξης» και του «εξορθολογισμού» της παιδείας την ηλεκτρονική πλατφόρμα my school, ένα πρόγραμμα που θα απορροφήσει σταδιακά τα στοιχεία όλων των συστημάτων που υπήρχαν μέχρι τώρα και όπου θα συμπληρώνονται σε καθημερινή βάση πληροφορίες που δεν έχουν να κάνουν με την εκπαιδευτική διαδικασία αλλά αφορούν τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών, των γονέων και των εκπαιδευτικών.

Το My school είναι μια γιγάντια βάση δεδομένων όπου:

Καταγράφονται

  • το ΑΜΚΑ , οι επιδόσεις, οι έλεγχοι, τα απολυτήρια, το ποινολόγιο (αποβολές, επιπλήξεις, διαγωγή), οι απουσίες, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι μετακινήσεις, η κοινωνική συμπεριφορά των μαθητών από την νηπιακή ηλικία και σε όλη την σχολική τους πορεία και τους συνοδεύει εφ’ όρου ζωής ·
  • το επάγγελμα των γονέων (άσχετα αν είναι άνεργος ή σε καθεστώς κινητικότητας),το μορφωτικό επίπεδο των γονέων
  • η συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε απεργίες ή στάσεις και μάλιστα σε ποιες, καθώς και η “συνεργασιμότητα” των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση των αντι-εκπαιδευτικών κυβερνητικών πολιτικών

To my school θα αξιοποιηθεί:

  • στη συγχώνευση τμημάτων, στην υποβάθμιση των σχολείων
  • στη μετακίνηση των μαθητών από σχολείο σε σχολείο προκειμένου να εξυπηρετηθεί η πολιτική συγχώνευση των τμημάτων και των σχολείων
  • στο «ξεσκαρτάρισμα» των εκπαιδευτικών, αφού όσοι θα «περισσεύουν» θα μπαίνουν ή στη «διάθεση» ανά περιφέρεια, ή στην κινητικότητα ή ακόμα και στην απόλυση
  • στη δημιουργία ατομικού φακέλου του μαθητή που θα τον ακολουθεί για όλη του τη ζωή, ακόμα και μετά το σχολείο

Το κάθε σχολείο θα δουλεύει

  • αυτόνομο ως μαγαζάκι που θα ανεβάζει τις επιδόσεις του, τις «δράσεις» και τις «καινοτομίες του»

Ο έλεγχος και η αξιολόγηση σχολείου και εκπαιδευτικού θα γίνεται

  • αυτόματα, σύμφωνα με το φακέλωμα οι καθημερινές αναφορές θα συσχετίζονται και θα κρίνουν το εργασιακό μέλλον των εκπαιδευτικών και την λειτουργία-χρηματοδότηση των σχολείων

Το My School είναι «ο ηλεκτρονικός ρουφιάνος», είναι ένα ακόμα εργαλείο στα χέρια τους, για να μπορέσουν με επιτυχία να ασκήσουν την αντιεκπαιδευτική τους πολιτική με το συγκεκριμένο αντιδραστικό περιεχόμενο σπουδών, την κατηγοριοποίηση των σχολείων,  την ποινικοποίηση της συμπεριφοράς εκπαιδευτικών – μαθητών και το χτύπημα της Ενιαίας Δημόσιας και Δωρεάν Παιδείας. Τα πραγματικά προβλήματα της υποχρηματοδότησης των σχολείων, της φτώχιας του υποσιτισμού, των ανασφάλιστων παιδιών, των άνεργων γονιών, των οικογενειών χωρίς ρεύμα ή θέρμανση δεν καταγράφονται.

Είναι φανερό ότι παραβιάζονται κατάφωρα τα προσωπικά δεδομένα των μαθητών και των γονιών όπως και ότι φακελώνονται μαθητές και εκπαιδευτικοί.

ü  Οφείλουμε ως γονείς να περιφρουρήσουμε τα παιδιά μας, να μην δίνουμε και να μην επιτρέψουμε να καταχωρηθούν τα στοιχεία των παιδιών μας σε καμία βάση δεδομένων. Για το σκοπό αυτό καλούμε όλους τους γονείς να υπογράψουν και να καταθέσουν στις διευθύνσεις των σχολείων τις υπεύθυνες δηλώσεις που έχει δημιουργήσει η Ένωση.

ü  Καλούμε τους διευθυντές και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων να σταθούν στον παιδαγωγικό ρόλο τους και να αρνηθούν να παίξουν το ρόλο του «καταγραφέα».

ü  Απαιτούμε από το Υπουργείο Παιδείας να αποσύρει το my school.

ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ- ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

24/1/2014


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ……………………………………
Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ:
Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ:
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax): Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου(Εmail):
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:Ως γονέας και κηδεμόνας του/της………………………………………….δεν συναινώ στην παροχή, συλλογή, καταχώρηση, χρήση και επεξεργασία οποιονδήποτε προσωπικών δεδομένων που ζητούνται για το παιδί μου και την οικογένεια του σε οποιαδήποτε βάση δεδομένων, γιατί αποτελούν στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα, δεν αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία και η χρήση τους αντιβαίνει στις διατάξεις προστασίας περί προσωπικών δεδομένων.Επιφυλάσσομαι δε για κάθε νόμιμο δικαίωμα μου σε περίπτωση που τα δεδομένα αυτά, δημοσιοποιηθούν ή περιέλθουν στην κατοχή φυσικών ή νομικών προσώπων.

Ημερομηνία:      ……….20……

Ο – Η Δηλ.

                                                                                                                                                                              (Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10ετών. (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s