Αρχαιρεσίες 2017

Στην εφορευτική επιτροπή κατατέθηκαν μέχρι την ορισθείσα από την ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων 9/3/2017 τα παρακάτω ψηφοδέλτια

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
 2. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ

Οι εκλογές διεξήχθησαν Κυριακή 12/3/2017 από 9.30 π.μ έως 6μ.μ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδας

Κατά την ψηφοφορία προσήλθαν και ψήφισαν   40 οικονομικά εντάξει- αντιπροσωποι που αντιπροσωπεύουν  13 σχολεία. Από τα παραπάνω το εκλογικό μέτρο για το Δ.Σ είναι 40/9 δηλαδή 4 (τέσσερα).

Από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών των σχολείων που προσήλθαν στις εκλογές προκύπτει ότι ο αριθμός των μαθητών που αντιπροσωπεύουν οι γονείς-κηδεμόνες που ψήφισαν στα σχολεία είναι  1438  (χίλιοι τετρακόσιοι τριάντα οκτώ).

Επομένως για την Ομοσπονδία Αθήνας εκλέγονται 1438/300 ήτοι 5 (πέντε) αντιπρόσωποι.  Το εκλογικό μέτρο για τους αντιπροσώπους στην ομοσπονδία είναι 40/5 δηλαδή 8 (οκτώ).

 

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων βρέθηκαν στην κάλπη  40 (σαράντα) ψηφοδέλτια εκ των οποίων  ήταν  40 έγκυρα 0 άκυρα 0 λευκά .

Μετά την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων έλαβαν  :

 1. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: 38
 2. ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ: 2

 

Από την πρώτη κατανομή έλαβαν

Για Διοικητικό Συμβούλιο

9 έδρες το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» ,

0 έδρες το ψηφοδέλτιο «ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ»

 

Για Εξελεγκτική Επιτροπή

3 έδρες το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Για ΔΕΠ

1 αντιπρόσωπο το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Για Σχολική Επιτροπή Π.Ε.

1 αντιπρόσωπο το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Για Σχολική Επιτροπή Δ.Ε.

1 αντιπρόσωπο το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Για Ομοσπονδία Αττικής

5 αντιπρόσωπους το ψηφοδέλτιο «ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ»

 

Κατά την καταμέτρηση των σταυρών έλαβαν  ανά ψηφοδέλτιο:

1) ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Αμανατίδης Αναστάσιος:            9
 2. Βλασσόπουλος Δημήτρης:        12
 3. Ευσταθιάδης Νίκος:                  12
 4. Θεοφάνη Ελένη:                         19
 5. Καραγιαννίδου Παρθένα (Νόπη): 12
 6. Κατσίκα Λίτσα:                         21
 7. Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα:          21
 8. Κοντιζάς Αναστάσιος:              7
 9. Κρεβετζάκης Σταύρος:             7
 10. Λεοναρδόπουλος Γιάννης :    16
 11. Μαστραγγελής Γιώργος :       8
 12. Μπουγιούκος Θοδωρής :       18
 13. Νικολαΐδης Νίκος :                 17
 14. Παλαβός Παναγιώτης :           31
 15. Παπαδόπουλος Αλέξανδρος : 11
 16. Παπαδόπουλος Σάκης :           18
 17. Παπαναστασίου Μαρία :       12
 18. Παυλίδη-Φίλη Ελένη :            9
 19. Πετλάκης Γιώργος :                2
 20. Σουφλής Γεώργιος :               16
 21. Τζιμπιμπάκης Χρήστος:          9
 22. Φιλίνη-Πρίτσα Ελένη:           11

 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 1. Βανδώρος Παναγιώτης:      30
 2. Δουρβετάκης Κώστας:         32
 3. Καφετζή Αθανασία:             33

 

ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

 1. Παλαβός Παναγιώτης :             31
 2. Φιλίνη-Πρίτσα Ελένη:              7

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Βανδώρος Παναγιώτης:             10
 2. Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα:            24
 3. Παπαναστασίου Μαρία :           3

 

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Ευσταθιάδης Νίκος:             8
 2. Κοντιζάς Αναστάσιος:           7
 3. Σουφλής Γεώργιος :             21

 

 

ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ  ΑΤΤΙΚΗΣ

 

 1. Θεοφάνη Ελένη:                        16
 2. Κατσίκα Λίτσα:                         20
 3. Καραγιαννίδου Παρθένα (Νόπη): 21
 4. Μαστραγγελής Γιώργος :       12
 5. Μπουγιούκος Θοδωρής :        25
 6. Νικολαΐδης Νίκος :                  21
 7. Παλαβός Παναγιώτης :           34
 8. Σουφλής Γεώργιος :                16
 9. Χέσπερ Κλωντίν:                     21

 

 

 

2) ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΗ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΛΗΜΝΙΟΥ

 

ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 1. Λημνιού Κατερίνα: 2

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 1. Λημνιού Κατερίνα: 2

 

 

Από τα παραπάνω εκλέγονται κατά σειρά για τα αντίστοιχα όργανα :

 

 

ΓΙΑ Δ.Σ

 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)         Παλαβός Παναγιώτης

2)         Κατσίκα Λίτσα

3)         Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα

4)         Θεοφάνη Ελένη

5)         Μπουγιούκος Θοδωρής

6)         Παπαδόπουλος Σάκης

7)         Νικολαΐδης Νίκος

8)         Λεοναρδόπουλος Γιάννης

9)         Σουφλής Γεώργιος

 

 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

1)         Βλασσόπουλος Δημήτρης

2)         Ευσταθιάδης Νίκος

3)         Καραγιαννίδου Παρθένα (Νόπη)

4)         Παπαναστασίου Μαρία

5)         Παπαδόπουλος Αλέξανδρος

6)         Φιλίνη-Πρίτσα Ελένη

7)         Αμανατίδης Αναστάσιος

8)         Παυλίδη-Φίλη Ελένη

9)         Τζιμπιμπάκης Χρήστος

10)       Μαστραγγελής Γιώργος

11)       Κοντιζάς Αναστάσιος

12)       Κρεβετζάκης Σταύρος

13)       Πετλάκης Γιώργος

 

ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)         Καφετζή Αθανασία

2)         Δουρβετάκης Κώστας

3)         Βανδώρος Παναγιώτης

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1)         Παλαβός Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

1)         Φιλίνη-Πρίτσα Ελένη

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1)         Κεφαλά-Λούλη Ιωάννα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)         Βανδώρος Παναγιώτης

2)         Παπαναστασίου Μαρία

 

ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

1)         Σουφλής Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)         Ευσταθιάδης Νίκος

2)         Κοντιζάς Αναστάσιος

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜ.ΑΘΗΝΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

1)         Παλαβός Παναγιώτης

2)         Μπουγιούκος Θοδωρής

3)         Καραγιαννίδου Παρθένα (Νόπη)

4)         Νικολαΐδης Νίκος

5)         Χέσπερ Κλωντίν

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

1)         Κατσίκα Λίτσα

2)         Θεοφάνη Ελένη

3)         Σουφλής Γεώργιος

4)         Μαστραγγελής Γιώργος

 

Άρτεμις  12-03-2017

 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1) Γιαννελάκη Χρυσούλα

2) Καλογερά Εύα

3) Ψυχογιού Βάσω

Advertisements