ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

                                                                                         Άρτεμις :     20/07/2015

                                                                                         Αριθ.Πρωτ : 044/2015-2017

   ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 

Ηλεκ. Δ/νση : enosigoneonspaartem@hotmail.com

Πληρ. : Γ. Γραμματέας Ιωάννα Λούλη
                                                                                                                                         Προς: 

1. Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος-Δήμαρχο κο Δ. Μάρκου

2. Αντιδήμαρχο Παιδείας κο Ν. Κρόκο

3. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Σ. Κατραμάδο

 Αγαπητοί Κύριοι,

Στις 25/06/2015 αποστείλαμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιστολή με αριθμό πρωτοκόλλου 043/2015-2017, μέσα από την οποία το Δ.Σ. της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σπάτων Αρτέμιδος αιτούνταν συνάντηση για ενημέρωση – συζήτηση . Μετά το πέρας των δέκα ημερολογιακών ημερών μέσα στις οποίες θα έπρεπε  να είχαμε λάβει μια απάντηση σας και πλησιάζοντας στον ένα μήνα σας αποστέλλουμε πάλι την ίδια επιστολή και περιμένουμε εκ νέου μια απάντηση ώστε να οριστεί και να μας κοινοποιηθεί ημερομηνία για συνάντηση.

Το Δ.Σ. της  Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος αιτείται συνάντηση με τον Δήμαρχο κο Δ. Μάρκου, τον Αντιδήμαρχο Παιδείας κο Ν. Κρόκο και τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Σ. Κατραμάδο. Προκειμένου να γίνει ενημέρωση – συζήτηση για τα ακόλουθα θέματα :

 1. Άμεσες ενέργειες της δημοτικής αρχής για το 2ο Λύκειο
 2. Γιατί καθυστερεί η εξέταση/απόρριψη των ενστάσεων του 4ου Δημοτικού Αρτέμιδος .
 3. Γιατί καθυστερεί το τοπογραφικό σχέδιο του 4ου Δημοτικού Σπάτων.
 4. Χρονοδιάγραμμα μελετών για το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος .
 5. Γιατί καθυστερεί η παραλαβή της μελέτης πράξης εφαρμογής του 2ου Λυκείου Αρτέμιδος .
 6. Άμεσες ενέργειες για την αγορά οικοπέδου του 7ου Δημοτικού Αρτέμιδος.

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για την ημερομηνία που θα ορίσετε για την συνάντηση μας.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Advertisements

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ 2ο ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

                                                                                         Άρτεμις :     19/06/2015

                                                                                         Αριθ.Πρωτ : 042/2015-2017

  ΕΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

 ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

Ηλεκ. Δ/νση : enosigoneonspaartem@hotmail.com

Πληρ. : Γ. Γραμματέας Ιωάννα Λούλη

                                                                                                           Προς:        

1. Δήμο Σπάτων Αρτέμιδος-Δήμαρχο κο Δ. Μάρκου

                                                                                                           Κοιν: 

1.Αντιδήμαρχο Παιδείας κο Ν. Κρόκο

2. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου κο Σ. Κατραμάδο

 

 

Αγαπητοί Κύριοι,

 

Μετά την κατάθεση αιτήματος της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος στις 29/05/2015 με αριθμό πρωτοκόλλου 41/2015-2017 στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, με την οποία αιτούμασταν την σύσταση επιτροπής από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με την συμβολή του ΟΣΚ , θα θέλαμε να μας ενημερώσετε αν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση της επιτροπής και τα μέλη που την συγκροτούν .

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  

Σπάτα  13 – 07 – 2015 Αριθ. Πρωτ.  17936
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ – ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                      

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ &

ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ      : Μαρία  Μαλιαρού

Ταχ. Δ/νση                : Δημ. Χρ. Μπέκα & Β. Παύλου,     

               Σπάτα  Αττικής, Τ.Κ. 190 04              

Τηλ.                         : (213) – 2007312          

Fax                             : (210) – 6633311

ΠΡΟΣ : “Ένωση συλλόγων γονέων & κηδεμόνων Σπάτων – Αρτέμιδος”

Email : enosigoneonspaartem@hotmail.com

 

ΚΟΙΝ. :

κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου

κ.κ. Αντιδημάρχους

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους

 

ΘΕΜΑ   : Σύσταση επιτροπής για την κατάρτιση έκθεσης κατάλληλων κτιρίων για την στέγαση σχολείου 
ΣΧΕΤ.: Η  υπ’αριθ.πρωτ. 041/29-5-2015 αίτησή σας

 

Σε απάντηση της παραπάνω σχετικής αίτησής σας, σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος με την υπ’ αριθ. 43717/6-11-2013 διακήρυξη της δημοπρασίας, έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την εύρεση οικοπεδικού χώρου στην περιοχή της Βραυρώνας Αρτέμιδος για την εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών για τις ανάγκες στέγασης του 2ου Λυκείου Αρτέμιδος.  Η διαδικασία έγινε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και η καταλληλότητα εκτιμήθηκε από την αρμόδια επιτροπή.  Τους όρους της διακήρυξης πληρούσε ένα και μοναδικό ακίνητο.  Απομένει να ελεγχθούν κάποια δικαιολογητικά και να τηρηθεί η διαδικασία για την τροποποίηση εντοπισμένης χρήσης σχολικού χώρου και νέοι όροι δόμησης.

Όσο αφορά την σύσταση επιτροπής με σκοπό την κατάρτιση έκθεσης κατάλληλων κτιρίων για την στέγαση σχολείου την οποία αιτήστε δεν βρέθηκε νομοθετικό πλαίσιο που δύναται να υποστηρίξει την διαδικασία αυτή.  Η νομοθεσία προβλέπει όταν ο Δήμος χρειάζεται κάποιο ακίνητο είτε για αγορά είτε για ενοικίαση να καταρτίζει τους σχετικούς όρους διακήρυξης των απαραίτητων προδιαγραφών του χώρου και να προχωρά σε διαγωνισμό.  Έτσι έχουν την δυνατότητα να λάβουν μέρος όλα τα ακίνητα που πληρούν τις προϋποθέσεις και στην συνέχεια ο Δήμος να επιλέξει την οικονομικότερη προσφορά.  Πληροφοριακά σας ενημερώνουμε ότι ο ΟΣΚ σε προσωρινές λύσεις στέγασης σχολείου όπως είναι η εγκατάσταση προκατασκευασμένων αιθουσών δεν εγκρίνει την καταλληλότητα του χώρου.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συνεργασία.

 Ο Δήμαρχος

Δημήτριος Σπ. Μάρκου

ΑΝΟΙXΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ – Προς την εφημερίδα Δημότης

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον εκδότη της εφημερίδας «Δημότης» κο Γ. Κοντογεώργο

Αγαπητέ κύριε,

Με έκπληξη διαβάσαμε το «αφιέρωμα» που είχε η εφημερίδα σας στο φύλλο 775 της 12ης Ιουνίου 2015 του οποίου συντάκτης είναι ο κος Πνευματικάτος. Και αυτό καθώς μέσα από μια σειρά ανακρίβειες επιχειρείται (τόσο από το συντάκτη όσο και από συνεντευξιαζόμενους) να δημιουργηθεί στους αναγνώστες μια «μαγική εικόνα» ότι τάχα:

 • Το πρόβλημα της σχολικής στέγης σε Σπάτα και Αρτέμιδα λύνεται, «μπαίνει το νερό στο αυλάκι» λέει ο συντάκτης της εφημερίδας σας
 • Για τα σημερινά χάλια δεν ευθύνονται ούτε οι δημοτικές αρχές, ούτε οι κυβερνήσεις που δεν ξόδεψαν ούτε ένα ευρώ προκειμένου να χτιστούν σχολεία, αλλά φταίνε οι γονείς που έχουν «ιδεοληψίες» και διεκδικήσεις. Σε αυτήν την κατεύθυνση μάλιστα τόσο ο δημοσιογράφος όσο και κάποιοι «παράγοντες» επειδή προφανώς φοβούνται τους γονείς, ανταγωνίζονται μεταξύ τους για το πόσο ψέμα και πόση λάσπη θα πετάξουν: Άδικα πασχίζουν όμως καθώς όλοι μας διαθέτουμε νοημοσύνη
 • Η λύση για το πρόβλημα είναι να βρεθούν ιδιώτες χορηγοί και να προκριθεί η λύση των ΣΔΙΤ (να ιδιωτικοποιηθεί δηλαδή η σχολική στέγη), να πληρώσουμε τα σχολεία μας διπλά και τριπλά και να κάνουμε εκπτώσεις στην ποιότητα των σχολικών κτηρίων. Ας αναρωτηθούμε όλοι ποιοι ωφελούνται από κάτι τέτοιο
 • Πρέπει να εγκαταλειφτεί ο όποιος σημερινός σχεδιασμός σε επίπεδο Δήμου (ανέγερση μέσω ΟΣΚ για το 2ο Γυμνάσιο, το 4ο Δημοτικό, αγορά οικοπέδου για το 7ο Δημοτικό) και να προχωρήσουμε από το μηδέν!!!!!! Τάχα με μικρά σχολεία σε κάθε γειτονιά (χωρίς οικόπεδα βέβαια… μα καλά, ποιον νομίζουν ότι κοροϊδεύουν;). Μάλιστα φτάνουν στο σημείο να καλούν να μην χτιστεί καν το 2ο Γυμνάσιο, το οποίο έχει ήδη ωριμάσει και να λένε ψέματα για την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου ότι αυτό έγινε από την Ένωση (μήπως άραγε διαθέτουν κάποιο κείμενο της Ένωσης για να αποδείξουν τα ψέματά τους; Ή μήπως δεν γνωρίζουν ότι οι τέτοιες τροποποιήσεις γίνονται αποκλειστικά από τη Δημοτική Αρχή;)
 • Ότι δεν πρέπει να αγοραστεί οικόπεδο για το 7ο Δημοτικό Αρτέμιδος!!!!!

Το όλο δημοσίευμα υπακούει σε σκοπιμότητες που στοχεύουν στη διαιώνιση του προβλήματος της σχολικής στέγης στην Αρτέμιδα, καθώς προφανώς, η σημερινή άθλια κατάσταση μερικούς τους βολεύει για «ίδιον όφελος». Και βέβαια, επειδή κάτω από την πίεση των γονέων, η οποιαδήποτε δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να ασχοληθεί με το πρόβλημα της σχολικής στέγης και να παρουσιάσει κάποιο έργο, μερικοί επιδιώκουν το έργο αυτό να είναι το ελάχιστο δυνατό και να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε πάλι κάποιοι να «ωφεληθούν» και ο νοών νοείτω (βλ. ΣΔΙΤ, ιδιώτες χορηγοί κλπ) και αυτή η επιδίωξη προβάλλεται από το δημοσίευμά σας. Σε αυτό το σάπιο σκηνικό των συμφερόντων που έχει θύματα τα παιδιά μας εμείς οι γονείς όχι μόνο δεν πρόκειται να συμβάλουμε, όπως κάποιοι θα ήθελαν, αλλά πρωτοστατούμε για την ανατροπή του.

Όλα αυτά τα χρόνια το γονεϊκό κίνημα στο Δήμο μας με επικεφαλής την Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, με σταθερές θέσεις, συνέπεια και συνέχεια, έχει προχωρήσει σε δεκάδες κινητοποιήσεις, ειδικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και μια ημερίδα (στις 15/12/2013). Όχι μόνο αναδείξαμε το πρόβλημα της σχολικής στέγης, αλλά επιπλέον έχουμε υποδείξει τόσο τους συγκεκριμένους στόχους όσο και τη μεθοδολογία, κάτι που όφειλαν να είχαν κάνει όλες οι προηγούμενες (και η σημερινή φυσικά) Δημοτικές Αρχές.

Σήμερα 9 μήνες μετά την ανάληψη της τοπικής διοίκησης από την νέα δημοτική αρχή μετράμε ορισμένα θετικά βήματα, τα οποία σαν κίνημα γονέων και κηδεμόνων τα επικροτούμε (έχει εγκριθεί η τροποποίηση του συντελεστή δόμησης από το ΣΥΠΟΘΑ για τα οικόπεδα του 2ου Γυμνασίου και 4ου Δημοτικού Αρτέμιδος, έχει «ωριμάσει» το 2ο Γυμνασίου Αρτέμιδος, το 5ο Νηπιαγωγείο Σπάτων και δημοπρατήθηκε από τον ΟΣΚ στις 12/5 η συντήρηση του Γυμνασίου Σπάτων), όμως επίσης μετράμε μεγάλες καθυστερήσεις και παλινωδίες, που είναι απαράδεκτες για τα δεδομένα της οξύτητας του προβλήματος στο Δήμο μας:

 1. Η επιλογή της Δημοτικής Αρχής να αναλάβει η ίδια τη φάση των μελετών για το 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος (αναθέτοντάς τες σε ιδιώτες μελετητές) μας δημιουργεί σοβαρές ανησυχίες τόσο για τους χρόνους αποπεράτωσης των μελετών, όσο και για την ποιότητά τους.
 2. Η δημοτική αρχή κωλυσιεργεί τις διαδικασίες της πράξης εφαρμογής του οικοπέδου για το 4ο Δημοτικό Σχολείο Αρτέμιδος, (ενώ στελέχη της δημοτικής αρχής συνέχεια επαναφέρουν το ζήτημα της ανέγερσης του συγκεκριμένου σχολείου από ιδιώτη εφοπλιστή, υποτάσσοντας τις ανάγκες της σχολικής στέγης σε οικονομικά και κομματικά πάρε-δώσε). Η συγκεκριμένη κωλυσιεργία επίσης αντικειμενικά εξυπηρετεί και τον ιδιοκτήτη του οικοπέδου που σήμερα στεγάζει το 4ο Δημοτικό σχολείο Αρτέμιδος καθώς έτσι συνεχίζεται η καταβολή του ιδιαίτερα υψηλού ενοικίου.
 3. Η δημοτική αρχή καθυστερεί τα απαραίτητα έγγραφα για την ωρίμανση του 4ου Δημοτικού Σχολείου Σπάτων, καθώς δεν έχει δημιουργηθεί εδώ και 7 μήνες ένα τοπογραφικό σχέδιο.
 4. Όλα τα μη ώριμα οικόπεδα στην Αρτέμιδα (2ο Λύκειο, 6ο Δημοτικό, 3ο Γυμνάσιο) αλλά και ο διαγωνισμός για την αγορά οικοπέδων για το 1ο Νηπιαγωγείο και το 7ο Δημοτικό, είναι αμετακίνητα όσον αφορά την ωρίμανσή τους εδώ και μήνες, όσο καιρό δηλαδή έχει αναλάβει η Δημοτική Αρχή.
 5. Η δημοτική αρχή καθυστέρησε να πιέσει τον ΟΣΚ για τη δημοπράτηση της ανακατασκευής του Γυμνασίου των Σπάτων με αποτέλεσμα να περικοπεί ο προϋπολογισμός του έργου κατά 100.000.
 6. Η δημοτική αρχή (όπως άλλωστε και οι προκάτοχοί τους) αν και γνωρίζει την εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί στο υπερπλήρες Ενιαίο Λύκειο Αρτέμιδος, δεν δείχνει θέληση να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την εξεύρεση χώρου προς μίσθωση ή αγορά προκειμένου να λειτουργήσει το 2ο Λύκειο Αρτέμιδος (που έχει δημιουργηθεί εδώ και 4 χρόνια) και να αποσυμφορηθεί το Λύκειο.

Όλα τα παραπάνω αναδείχτηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 29/5, αλλά κατά το συντάκτη της εφημερίδας σας, «έχει μπει το νερό στο αυλάκι»…..

Οι γονείς θα είμαστε στο πλευρό της οποιασδήποτε Δημοτικής Αρχής, θελήσει να «σπάσει αυγά»:

 • να ξεκαθαρίσει τα οικόπεδα
 • να αγοράσει νέα οικόπεδα καθώς τα ήδη χαρακτηρισμένα δεν επαρκούν
 • να διεκδικήσει χρηματοδότηση από την περιφέρεια και την κεντρική διοίκηση καθώς κατά την ομολογία του αρμοδίου αντιδημάρχου, όλα τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν βήματα στο κτηριακό πρόβλημα, επειδή οι δημοτικές αρχές δεν ήθελαν να διαθέσουν χρήματα
 • να χτίσει σύγχρονα και ποιοτικά σχολεία, παραδίδοντας οικόπεδα στον ΟΣΚ, χωρίς να μπαίνουν στη μέση ιδιωτικά συμφέροντα, εργολάβοι, χορηγοί, ΣΔΙΤ

Θα είμαστε όμως απέναντι σε όσους επιδιώκουν να συνεχίζει η σημερινή άθλια κατάσταση. Όλους όσους βάζουν το οικονομικό τους όφελος πάνω από τα παιδιά μας. Σε όσους νομίζουν ότι θα πρέπει να τους «δοξάζουμε» εάν χτίσουν μέσα στην επόμενη 10ετία «ένα νηπιαγωγείο, ένα δημοτικό, ένα γυμνάσιο και ένα Λύκειο» την ίδια στιγμή που στην Αρτέμιδα έπρεπε να είχαν χτιστεί ήδη 6 νηπιαγωγεία, 4 δημοτικά, ένα γυμνάσιο και έναν λύκειο για να είναι στοιχειωδώς καλυμμένες οι σημερινές ανάγκες.

Άμεσα, μέσα στο καλοκαίρι (του 2015) η δημοτική αρχή οφείλει να βρει κτήριο στην περιοχή της Βραυρώνας για να φιλοξενήσει το 2ο Λύκειο Αρτέμιδος, διαφορετικά έχουμε προειδοποιήσει σε όλους τους τόνους ότι τα παιδιά μας θα αναζητήσουν σχολικές αίθουσες στο φιλόξενο χώρο του Δημαρχείου.

Θεωρούμε ότι η εφημερίδα σας θα φιλοξενήσει ως οφείλει την επιστολή μας.

Το Δ.Σ. Της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Σπάτων-Αρτέμιδος